Assembly of piping systems

Family business

Qualified staff

Narrow specialisation

availability all over Europe

We mainly specialise in installation:

Heating and cooling

FIRE PROTECTION

TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL

INTERNAL WATER AND SEWAGE

LARGE SUPPORT STRUCTURES FOR INSTALLATIONS

Our projects

weldkar-autoliv-jelcz-laskowice1
weldkar-x-kom-czestochowa
weldkar-Tesla

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej Weldkar Mateusz Kardas” mająca na celu „zwiększenie przychodów firmy WELDKAR Mateusz Kardas poprzez wprowadzenie nowych usług” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.