Montage von Rohrsystemen

Familienunternehmen

qualifizierte Mitarbeiter

enge Spezialisierung

Zugänglichkeit in ganz Europa

Wir spezialisieren uns hauptsächlich in der Montage von:

Wärme- und Kühlanlagen

Brandschutz

Technologischen und Technischen

INTERNEN Wasser- und Abwasseranlagen

Große Stützkonstruktionen für Anlagen

Unsere Projekte

weldkar-autoliv-jelcz-laskowice1
weldkar-x-kom-czestochowa
weldkar-Tesla

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej Weldkar Mateusz Kardas” mająca na celu „zwiększenie przychodów firmy WELDKAR Mateusz Kardas poprzez wprowadzenie nowych usług” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.