Installatie van leidingsystemen

Familiebedrijf

gekwalificeerd personeel

Nauwe specialisatie

Beschikbaarheid in heel Europa

Wij zijn vooral gespecialiseerd in de montage van installaties:

Verwarming en koeling

BRANDBEVEILIGING

TECHNOLOGISCH EN TECHNISCH

INTERNE WATER- EN RIOLERINGSSYSTEMEN

GROTE DRAAGCONSTRUCTIES VOOR INSTALLATIES

Onze projecten

weldkar-autoliv-jelcz-laskowice1
weldkar-x-kom-czestochowa
weldkar-Tesla

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej Weldkar Mateusz Kardas” mająca na celu „zwiększenie przychodów firmy WELDKAR Mateusz Kardas poprzez wprowadzenie nowych usług” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.